Nuklearna energija - za i protiv

Ispis

Nuklearna energija - za i protiv  Kavana "Korzo" - 26. rujna 2002.
Vrlo aktualna i dinamična rasprava o nuklearnoj energiji i NE "Krško".
Prof.dr.sc. Nikola Čavlina i Josip Drčec, dipl.ing. 
 

Nuklearna energija – za i protiv

Download letka


"Nuklearna energija – ZA I PROTIV" prvi je SciBAr koji je FOI organizirao u sklopu radionice "Popularizacija znanosti i komunikacije o znanosti u medijima". Ideju za SciBAr dao nam je dr.sc. Frank Burnet, koji je bio i jedan od pozvanih predavača na radionici. Sama Radionica dio je dvogodišnjeg ALIS projekta " Popularization of Science and Dissemination of Scientific Results ", čiji je voditelj bila doc.dr.sc. Blaženka Divjak Više o projektu možete saznati na sljedećim stranicama: http://www.student.foi.hr/znanstruc/projekt-alis.html.
SciBar je održan u kavani "Korzo", 26. rujna 2002. godine u 16:30. Gosti predavači su bili prof.dr.sc. Nikola Čavlina, profesor na FER-u, i Josip Drčec, dipl.ing, tehnički direktor nuklearne elektrane "Krško".

link na anketu

pogledajte fotografije

Alis-9260084.jpg
Alis-9260085.jpg
Alis-9260086.jpg
Alis-9260088.jpg
Alis-9260092.jpg
Alis-9260099.jpg