Učenje ili mučenje?

Ispis

Ucenje ili mucenje

20.11.2008. godine

Dario Sambunjak, dr.med.
Medicinski fakultetu, Sveučilište u Zagrebu

U srijedu, 20. studenog 2008. godine održan je 23. po redu SciBAr pod nazivom Učenje ili mučenje?

Predavač je bio Dario Sambunjak, znanstveni novak na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i urednik u časopisu Croatian Medical Journal.

Pogledajte slike

Rezultati ankete

Cilj ovog SciBAr-a bio je osvijestiti činjenicu da je svatko odgovoran za vlastiti pristup učenju i studiranju te prikazati neke od zakonitosti procesa učenja i zapamćivanja.

Opširnije pročitajte u letku (pdf)